Picwoman
BarPageheader
BarPagemenu
matinee in de sloterkerk

Met de onmisbare hulp van diverse deskundigen verzamelde Bert Stilma de brokstukken aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van het dorp Sloten in het algemeen en van de Sloterkerk in het bijzonder. Hij kwam tot de conclusie dat aan deze kerk een eeuwenoud verhaal ten grondslag ligt..... 

Tekstimpressie:

.... Aan de noordzijde van het pittoreske dorpspleintje van het dorp Sloten bevindt zich  de Sloterkerk met haar karakteristieke uiterlijk. Deze plek  kent een rijke en bewogen historie. Als men afgaat op de beschikbare bronnen en archieven is deze in  de negentiende eeuw gereedgekomen  zogenoemde waterstaatskerk al de  vierde kerk. Het derde kerkgebouw stamt uit de zeventiende eeuw. Verschillende schilders zoals Jan Abraham Beerstraaten en Rembrandt van Rijn hebben deze kerk geschilderd c.q. getekend. In de middeleeuwen heeft er nog een ouder en zeer fors kerkgebouw gestaan. Deze tweede kerk werd echter in 1573 grotendeels verwoest. Waar de eerste   Sloterkerk precies heeft gestaan is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat op de plaats waar nu het stadsdeelkantoor Osdorp staat vroeger  een nederzetting was gevestigd. Uit opgravingen mag worden afgeleid dat daar, behalve boerderijen,  ook  een houten kapelletje heeft gestaan. De alleroudste kerk van Amsterdam heeft dus in Sloten gestaan.

Het boekje is  voor het bedrag van € 10 (inclusief de verzendkosten) te bestellen via het e-mailadres svvvs28@gmail.com met vermelding van naam en adres.

Publicaties

ANBI

Wijkgemeente

Bereikbaarheid

Verhuur

DE SLOTERKERK
EEN EEUWENOUD VERHAAL

CD's

Reserveren

Welkom

Agenda

Programma

Op de hoogte blijven

sponsors

...